VIVIR LA VIDA / BIZITZA BIZI RELU (Agosto)

 

                          

                                                                                            Domingo, 27 de agosto de 2017

                                                                                       Canaliza: Marie Michelle Trounday

 

 

VIVIR LA VIDA

 

 

 

¿Vivir la vida o pasarla?

¿Estar en la periferia o dentro de la vida?

¿En la periferia o en el centro de si mismo?

 

Uno sólo puede vivir realmente la vida desde su centro, desde la profundidad de su Ser. Sólo desde este lugar puede conectar profundamente con la savia y la fuerza de la Vida.

 

Muchos de vosotros deambuláis en la vida, ajenos al Ser que sois, movidos por las circunstancias, como hojas muertas llevadas por el viento.

Estáis agradecidos cuando el viento os lleva hacia experiencias agradables. Enfadados o tristes cuando las experiencias no son de vuestro gusto, le maldecís por no haberos llevado adónde vosotros deseabais.

 

Estáis en vuestro cuerpo sin habitarlo, inconscientes del regalo que es: la expresión manifestada de la Vida en vosotros, el receptáculo sagrado, no separado, del Ser que sois.

 

Habitar tu cuerpo y vivir en tu centro van juntos.

Habitar tu cuerpo es experimentar tu Ser, vivo en la materia.

 

Solo desde la experiencia de nuestro Ser podemos conectar con el Viento.

SER EL VIENTO.

Sentir su fuerza y su luz en todas nuestras células.

Respirar la energía de la Vida.

Sentir en nuestro interior sus movimientos, su dirección.

Abandonados nuestros viejos quereres, fundirnos con su Voluntad.

 

El Viento de la Vida, aunque nos pueda parecer errático, aleatorio y desprovisto de sentido, nos lleva siempre al mejor lugar.

Nos deposita, sin fallar, en el punto dónde se encuentra la mejor oportunidad de crecimiento para nosotros.

Aunque muchos lo sientan como enemigo, es pura benevolencia.

Luchar contra el Viento o pretender controlarlo es luchar contra uno mismo, creyendo que sabemos mejor cuales son nuestras necesidades.

 

Abandonar todo deseo propio es, para la mayoría, la cosa más difícil, la más insensata. Sin embargo, este soltar abre un camino maravilloso. Nos conduce, en la unión con el Viento, a dejarnos llevar, en cada experiencia de vida,

sintiendo en el corazón su-nuestra alegría y libertad infinita.

 

Nos conduce a VIVIR.

 

 

Vuestro hermano.

 

 

 2017ko abuztuaren 27a, igandea.

Kanalizatzailea: Marie Michelle Trounday

 

 

 

BIZITZA BIZI

 

 

 

Bizitza bizi ala igaro?

Bizitzaren inguruan ala barruan egon?

Norberaren inguruan edo barruan?

 

Bizitza benetan bere erdigunetik besterik ezin da bizi, bere Izatearen sakontasunetik. Bakarrik toki horretatik biziaren indar eta muina senti daitezke.

 

Zuetako asko bizitzan zehar noraezean zabiltzate, zareten Izatearengandik beste, inguruak mugiarazten zaituztete, haizeak hosto ihartuak bezala.

Eskerrak ematen dituzue haizeak esperientzia atseginetara eramaten zaituztenean. Haserretu edo goibeldu egiten zarete esperientziak gustukoak ez dituzuenean, desio zenuten tokira eraman ez zaituztelako madarikatzen dituzue.

 

Zuen gorputzean zaudete bertan bizi gabe, nolako oparia den ezjakinean: Biziak zuengan erakusten duen espresioa, ontzi sakratua, ez banandua, zareten Izatearengandik.

 

Zure gorputzean bertan bizitzea eta erdigunean bizi izatea batera dabiltza.

Zure gorputzean bertan bizitzea zure Izatea esperimentatzea da, materian bizirik.

 

Gure Izatearen esperientziatik baino ezin daiteke konektatu Haizearekin.

HAIZEA IZAN.

Bere indarra eta bere argia sentitu gure zelula guztietan.

Biziaren energia arnastu.

Gure barnean sentitu bere mugimenduak, bere norabidea.

Utzi gure nahi zaharrak, bere Borondatearekin bat egin.

 

Bizitzaren Haizeak, alderraia, aleatorioa eta zentzugabea iruditzen zaigun arren, tokirik hoberenera eramaten gaitu beti.

Hutsik egin gabe, gu hazteko aukera hoberena dagoen gunera garamatza.

Askok etsaitzat sentitzen duten arren, onginahi hutsa da.

Haizearen aurka borrokan ibiltzea edo kontrolpean eduki nahi izatea norbere buruaren kontra aritzea da, gure beharrak zein diren hobeki dakigulakoan.

 

Norbere desio guztiak baztertzea, gehienentzat, kontu zailena da, burugabeena. Hala ere askatze horrek bide zoragarria irekitzen du. Bizitzako esperientzia bakoitzean gidatzen gaitu, Haizearekin batera, eraman gaitzaten uztera, bihotzean bere-gure alaitasuna eta askatasun mugagabea sentituz.

 

BIZITZERA gidatzen gaitu.

 

 

Zuen anaia.